Tuinbouw

Invulling 1,5 meter economie land- en tuinbouw

Het hanteren van de ‘1,5 meter economie’ op het erf, op het land en in de kas is niet gemakkelijk en vraagt om extra inspanningen en maatregelen van ondernemers. Dat is praktisch gezien niet altijd mogelijk en dit zal de komende maanden, zo lang de coronamaatregelen gelden, leiden tot een lagere productiviteit en daarmee omzetschade in veel sectoren. LTO Nederland blijft problemen en uitdagingen inventariseren en overleggen met verantwoordelijke overheden om tot oplossingen en afspraken te komen.

Het invullen van de 1,5-metereconomie op de werkvloer, bij vervoer en huisvesting is niet altijd makkelijk. Want hoe houdt je 1,5 meter aan als je samen in een busje naar je werk gaat? Hoe pas je de afstandsregel toe aan een sorteer- of pluklijn, bij het verzorgen van dieren in de stal of liggend op een wiedbed of lopend achter de trekker? Hoe ga je om met bezoek van klanten, vertegenwoordigers, adviseurs of toeleveranciers? Dat vraagt om andere werkwijzen en creatieve oplossingen, want thuiswerken is voor de agrarische sector zelden een optie. Het protocol ‘Veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw’ en de Sectorale knelpuntenanalyse corona geven werkgevers en werknemers hierbij duidelijke richtlijnen en handvatten. Ook bieden deze een basis voor het creëren van maatwerkoplossingen per agrarische deelsector.

Uitgangspunt zijn en blijven de richtlijnen (‘1,5 meter’) van het RIVM, naast de algemene hygiënerichtlijnen die altijd al op het bedrijf gelden. Het hanteren van de RIVM-richtlijnen betekent dat ook op agrarische bedrijven creatieve oplossingen nodig zijn; van schotten en scheidingswandjes tussen werkplekken, het werken en pauzeren in roosters, in een dambord aan tafels werken, ontsmetten van handen na gegevensinvoer tot gebruik van de benodigde beschermingsmiddelen en, indien voorradig, mondkapjes. De dambord-methode wordt ook bij auto- of busvervoer van werknemers toegepast. Het uitgangspunt bij veilig wonen is dat in de woning ‘social distancing’ te allen tijde mogelijk moet zijn.

Wanneer we afscheid gaan nemen van de ‘intelligente lockdown’ en overgaan tot de ‘1,5-metereconomie’ is een kwestie van tijd. Boeren en tuinders hebben als cruciale beroepsgroep vanaf het begin van de coronacrisis al met deze 1,5-metereconomie te maken. Die is op het erf en in de kas realiteit voor ondernemers, werknemers, klanten en toeleveranciers. En dat is niet altijd makkelijk en vereist de nodige extra inspanning. Het is daarom van belang dat iedereen de algemene RIVM-richtlijnen blijft hanteren. LTO Nederland heeft hiervoor een handreiking voor de ‘1,5-metereconomie’ opgesteld. Onderdeel hiervan is het onlangs door LTO-organisaties met de vakbonden opgestelde en door Stigas gepubliceerde protocol ‘Veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw’.

Dit vind je misschien ook leuk...