Tuinbouw

Vertrouwen boeren en tuinders gedaald

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming in de land- en tuinbouw is in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald. Een enquête is verstuurd op 6 april en het panel kon tot 26 april zijn mening geven. Er hebben 541 bedrijven deelgenomen. In de enquête wordt niet gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Deze wordt beïnvloed door veel factoren. De impact van de coronacrisis, weersomstandigheden, landbouwbeleid en/of de eigen bedrijfssituatie zijn hier voorbeelden van.

De Agrovertrouwensindex is met 13,6 punten gezakt naar -4. Voor het eerst sinds de metingen in 2013 begonnen, is de index onder het nulpunt gedaald. Vooral onder glastuinders, akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondstelers daalde het vertrouwen. Het vertrouwen van varkens- en pluimveehouders bleef nagenoeg onveranderd. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO-Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research.

Dit vind je misschien ook leuk...